Information in Norwegian


Velkommen til Idemitsu Petroleum Norges hjemmeside!

Vi er en del av Idemitsu-konsernet som er et av Japans største energiselskaper med 115 tilknyttede virksomheter og nesten 8300 ansatte over hele verden.

Idemitsu Petroleum Norge, eller IPN som vi også kalles, kom inn på den norske kontinentalsokkelen i 1989 ved å kjøpe en andel i Snorre-feltet. Historisk sett har kjerneområdene våre vært lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, men idag ser vi aktivt på muligheter over hele sokkelen.

Kontoret vårt ligger i Oslo og her er vi rundt 60 dyktige og erfarne medarbeidere, blant dem ti japanere på utlån fra morselskapet vårt i Tokyo.

Ta en titt under de ulike menyene og finn mer informasjon på engelsk om morselskapet vårt, feltene vi har andeler i, årsrapportene våre, hvordan vi jobber med helse-, miljø- og sikkerthetsspørsmål,  verdiene våre, vårt årelange samarbeid med Munchmuseet, hvordan du kan komme i kontakt med oss og mye mer.