Jump to main content Jump to navigation
Om oss  -  Idemitsu-gruppen

Idemitsu-gruppen

Chiba refinery Idemitsu IKC
Element evaluation 2 IKC

Idemitsu Petroleum Norge AS eies av Idemitsu-gruppen, et globalt energiselskap med hovedkontor i Japan.

Sazo Idemitsu grunnla selskapet som en salgvirksomhet for smøreolje i 1911. Prinsippene for menneskeorientert ledelse vi ble grunnlagt på for mer enn 100 år siden er de samme prinsippene vi lever etter i dag.

Oljeleting og -produksjon i Norge og Sørøst-Asia utgjør en viktig del av ressursvirksomheten til konsernet. Samtidig er grønne enegikilder som vind, hydrogen og geotermisk energi prioriterte områder for Idemitsu på veien mot en bærekraftig fremtid. Å sikre en stabil tilførsel av energi vil fortsatt være et sentralt fokus for konsernet.

 

Futamata vindkraftverk (Aomori) Foto med tillatelse fra Japans vindutvikling

Futamata vindfarm. Foto IKC og FUTAMATA WIND DEVELOPMENT CO.,LTD

Hydrogenstasjon i Japan (2021)

Idemitsu hydrogenstasjon åpnet i 2021. Foto: IKC

 

I 2019 fusjonerte vårt morselskap Idemitsu Kosan med Showa Shell Sekiyu K.K. i Japan. Selskapet vil fortsette å fokusere på følgende forretningsområder både i Japan og globalt: petroleumsprodukter, råvarekjemikalier, materialteknologi, elektrisitet samt både fornybare og ikke-fornybare energiressurser.

For mer informasjon om morselskapet vårt, besøk Idemitsu Kosans globale nettsted.

 

 

We are sorry, but you are using a version of Internet Explorer that is not supported on this site. The browser is no longer updated by Microsoft and may therefore pose a security risk. We recommend that you use a different browser. Welcome back!

Read more